Nyanställning hos ESSA Glas & Aluminium AB

Vi kommer att förstärka vår kalkylavdelningen och välkomnar Erik Pargell den 1 oktober till kontoret i Kumla. Erik kommer att hantera och ansvara för vår kalkyldel, och med denna satsning hoppas vi kunna öka servicegraden till våra kunder i offertstadiet.