Magnentus Tower

Magnentus Tower i Norrköping har utförts med fönsterband i AWS 90.SI. Fasaden har sedan kompletterats med glasräcken, lövverk i aluminium med tillhörande lameller. Dekorfasaden har monterats med ett ESSA utvecklat installationskoncept. Uppdragsgivare, Magnentus.