Södra Kontorshuset, Mörby Centrum

Södra Kontorshuset i Mörby Centrum. Leverans av fönster, solavskärmning, fasadskivor samt det yttre glaset d.v.s. en komplett fasad. Distansen mellan fasadytorna skyddar solavskärmningen och luftas via motoriserade glasspjäll i takplanet. Uppdragsgivare, JM Entreprenad.