Tullhuset Gävle

Tullhuset är placerat i hamninloppet till centrala Gävle. Fasaden är utförd i system SCHÜCO FWS 50 och har kompletterats på lågdelen med kakelplattor i format 600*1200 mm. Högdelens glas har inslag av screentryckta områden både i fyllning- och genomsiktliga glasdelarna. Fasaden färdigställs under våren 2020.