BAS Barkarby

ESSA levererar fasaderna till Atrium Ljungbergs projekt BAS Barkarby. Tillverkning av element sker under hela 2020 och första leverans blir efter sommaren. Fasadsystemet är utvecklat specifikt för projektet.

Tullhuset Gävle

Tullhuset är placerat i hamninloppet till centrala Gävle. Fasaden är utförd i system SCHÜCO FWS 50 och har kompletterats på lågdelen med kakelplattor i format 600*1200 mm. Högdelens glas har inslag av screentryckta områden både i fyllning- och genomsiktliga glasdelarna. Fasaden färdigställs under våren 2020.

Södra Kontorshuset, Mörby Centrum

Södra Kontorshuset i Mörby Centrum. Leverans av fönster, solavskärmning, fasadskivor samt det yttre glaset d.v.s. en komplett fasad. Distansen mellan fasadytorna skyddar solavskärmningen och luftas via motoriserade glasspjäll i takplanet. Uppdragsgivare, JM Entreprenad.

Pyramiden Arenastaden

ESSA har slutfört SEBs fasad i Arenastaden. Uppdraget var att leverera fasaderna i plan 1-3 samt projektets glastak. Uppdragsgivare, Veidekke.

T29 Stockholm

T29 är placerat ovanpå Galleria i Stockholm. Projektet färdigställdes hösten 18. Uppdraget omfattade fasader på huvudbyggnaden samt butiksfronter i Galleriagången. Uppdragsgivare, Zengun.

Magnentus Tower

Magnentus Tower i Norrköping har utförts med fönsterband i AWS 90.SI. Fasaden har sedan kompletterats med glasräcken, lövverk i aluminium med tillhörande lameller. Dekorfasaden har monterats med ett ESSA utvecklat installationskoncept. Uppdragsgivare, Magnentus.

Arlanda Forrest

ESSA levererade fönster, fasader och glastak på nya Arlandahotellet Forrest. Uppförandet var under hösten 18 fram till hösten 2019. Uppdragsgivare, Skanska.

Galleriagången Stockholm

20151110_103714 20151110_103635

Invändigt i Gallerian, Stockholm. Här har vi levererat butiksfronter, vikvägg samt ett glasräcke med tillhörande körsbärshandledare. Flertalet har HSW vikväggar i kombination med våra egna glasräcken / glasfronter.

Kv. Trollhätten T32 – ”Gallerian”

T32, Gallerian Stockholm. Curtain-wall leverans i system SCHÜCO FWS50 som kompletterats med teknisk sten vilka fixerats till en sekundärstomme med dold infästning.