ESSA Glas flyttar till Örebro

Vi kommer att flytta hela verksamheten till Örebro. I de nya lokalerna på Vattenverksgatan 2 kommer vi att kunna samla vår maskinbearbetning under samma tak som vår montageyta. Ombyggnationen pågår nu för fullt och inflyttningen kommer att ske 1 mars.